Benvinguts al portal de generació d'autoliquidacions de l'Ajuntament d'Albaida, dins del mateix podran omplir les dades necessàries per al càlcul de l'autoliquidació i posteriorment realitzar les accions següents:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"

Cajamar
Recorde que prèviament a la generació d'esta autoliquidació, haurà d'haver sol·licitat i obtingut la corresponent autorització per part de l'Ajuntament.